Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için hangi evraklar istenmektedir?

Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Bireysel Kullanım İçin;

a) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)
b) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname,
c) Gazı fiilen kullanacak kişinin gaz kullanılacak adrese ve adına ait elektrik veya su faturası veya ikametgah örneği
d) Kiracı ise kira kontratı

Merkezi Kullanım İçin;

a) Yöneticinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

b) Apartman kaşesi


Ticari Kuruluşlar İçin Gerekli Evraklar;

· Vergi levhası, ticari sicil no,

· Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, Yetki Belgesi

· Şirket kaşesi, imza sirküleri